A Proxton Kft.  (vitalmarket.hu webáruház üzemeltetője) kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A felhasználók személyes adatait a Proxton Kft. további harmadik személyeknek nem adja tovább. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A személyes adatkezeléssel érintett felhasználók az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről a info@vitalmarket.hu e-mail címen, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A beérkezett kérelmekre 20 munkanapon belül az adatkezelő választ ad.

A kötelező adatkezelés időtartama: 5 év. Az adatok ezt követően 8 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelő, Proxton Kft. elérhetőségei:

Cégnév: PROXTON Kft.

Postacím: 7400 Kaposvár, Kunffy utca 30

Székhely: 7400 Kaposvár, Kunffy utca 30

Adószám: 23402977-2-14

Cg. sz.: 14-09-308061 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adatvédelmi felelősünk: Rugási Péter (tulajdonos)

Email: info@vitalmarket.hu

 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. (email cím: info@vitalmarket.hu)

 

Kérelmére a Proxton Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu